Privacy Policy

Privacy policy=]\]=-p;≥÷;p0o9, 5/

Privacy beleid

Thousandtravelmiles – Grinisse geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.verwerkt persoonsgegevens.

Wij respecteren je privacy en streven ernaar om je persoonsgegevens zorgvuldig en veilig te gebruiken binnen de door de wet gestelde grenzen. In dit privacybeleid beschrijven we wie we zijn, hoe en voor welke doeleinden we uw persoonsgegevens verwerken, hoe je privacyrechten kunt uitoefenen en alle andere informatie die voor je relevant kan zijn.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Thousandtravelmiles. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 06 mei 2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

We hebben ons best gedaan om alle informatie duidelijk en leesbaar te schrijven. Mocht je na het lezen van dit privacybeleid echter nog vragen hebben over ons gebruik van je persoonsgegevens, dan kan je uiteraard altijd contact met ons opnemen. Verderop in dit privacybeleid lees je hoe je contact met ons kunt opnemen.

Ten slotte willen we erop wijzen dat onze dienstverlening zich verder ontwikkelt en daarmee ook ons privacybeleid. We raden je aan om regelmatig te controleren of er wijzigingen zijn aangebracht in het privacybeleid, zodat je precies weet waar je aan toe bent. Helemaal onderaan dit privacybeleid lees je, wanneer dit privacybeleid voor de laatste keer is gewijzigd. In geval van ingrijpende wijzigingen zullen wij je per e-mail en/of op onze homepage informeren.

Welke persoonsgegevens verzamelt Thousandtravelmiles?

Thousandtravelmiles verzamelt verschillende soorten persoonsgegevens:

– Persoonlijke en contactgegevens (bijvoorbeeld naam, verzend- en factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer)

– Bedrijfsgegevens (bijvoorbeeld postadres, BTW-nummer en KvK-nummer)

– Accountgegevens (bijvoorbeeld gebruikersnaam en wachtwoord)

– Aankoopgegevens (bijvoorbeeld aankoopdatum en soort product)

– Voorkeuren voor marketing en marktonderzoek (bijvoorbeeld of je bent aangemeld of afgemeld voor e-mailaanbiedingen en/of onze onderzoeksenquête)

– Apparaat informatie (bijvoorbeeld: IP-adres, taal- en browserinstellingen, tijdzone, schermresolutie, besturingssysteem)

– Interactie gegevens inclusief foto’s (bijvoorbeeld je contact met onze klantenservice, digitale en/of schriftelijke correspondentie en bijvoorbeeld wanneer je foto’s uploadt ter ondersteuning van serviceverzoeken)

Bij aankoop van een product ontvang je ook een verzoek om je betalingsgegevens op te geven. Die persoonlijke gegevens worden rechtstreeks verzameld en verwerkt door een externe betalingsprovider. Deze derde partijen zijn verantwoordelijk voor het verwerken van je betalingsgegevens binnen de wettelijke limieten. Thousandtravelmiles heeft geen toegang tot je betalingsgegevens en die persoonsgegevens worden door ons niet verzameld en/of verwerkt. Dit privacybeleid is dus niet van toepassing op de bovengenoemde. Voor meer informatie over de manier waarop je betalingsgegevens worden verzameld en verwerkt, verwijzen we je naar het privacybeleid op de websites van onze partner Mollie.

Persoonsgegevens, zoals hierboven beschreven, ontvangen we rechtstreeks van jou.

Persoonlijke gegevens die rechtstreeks door en over jou zijn verstrekt

Bijvoorbeeld:

– Persoonsgegevens die je verstrekt bij het aanmaken van een account en / of het registreren van een product en / of andere informatie die u invoert of verstrekt door het gebruik van onze website

– Persoonsgegevens die je verstrekt bij aankoop van een product

– Persoonsgegevens die je verstrekt naar aanleiding van uw surfgedrag op onze website

– Persoonsgegevens die je verstrekt bij het invullen van ons papieren formulier tijdens een evenement

– Persoonsgegevens die je verstrekt als onderdeel van (onder meer) serviceverzoeken, correspondentie, feedback, hulp (Q&A), geschillenbeslechting en dergelijke.

Persoonlijke gegevens over anderen die rechtstreeks door jou zijn verstrekt

Het is mogelijk dat je persoonsgegevens over andere personen met ons deelt. Bijvoorbeeld adres- of contactgegevens van anderen wanneer je ons tijdens het afrekenen alternatieve verzendadressen doorgeeft. Wij wijzen je erop dat het je eigen verantwoordelijkheid is om te controleren of die personen de openbaarmaking van hun persoonsgegevens aan Thousandtravelmiles goedkeuren.

Persoonsgegevens die we van derden ontvangen

Wij kunnen (onder meer) aanvullende persoonsgegevens ontvangen, bijvoorbeeld met behulp van social media platforms of diensten van derden, voor zover wettelijk toegestaan. De limieten die de wet stelt, kunnen bijvoorbeeld vooraf toestemming zijn.

Wanneer je met of over ons communiceert of communiceert via sociale media (bijvoorbeeld wanneer u een bericht plaatst, media uploadt of op de ‘Vind ik leuk’-knop drukt) kunnen wij (of derden die namens ons handelen) persoonlijke gegevens over jou verzamelen (informatie opgenomen in uw openbare profiel zoals uw (gebruikers) naam, profielfoto, geslacht, leeftijdscategorie, land, bijv.). We slaan deze informatie niet op. We gebruiken deze informatie om onze aanwezigheid op deze platforms te vergroten en de interesses en voorkeuren van onze (toekomstige) klanten te identificeren.

Voor welke doeleinden verwerkt Thousandtravelmiles mijn persoonsgegevens?

Thousandtravelmiles verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van de aangegane koopovereenkomst (en), administratie, service, communicatie en (al dan niet gepersonaliseerde) marketing, fraudeonderzoek, kwaliteits- en beheerdoeleinden en om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen.

Hier vind je meer gedetailleerde informatie over de verschillende doeleinden.

Uitvoering van een contract. Om de koopovereenkomst voor te bereiden, uit te voeren en (eventueel) te beëindigen zoals overeengekomen tussen jou en Thousandtravelmiles.

Administratie. Voor de uitvoering en monitoring van de administratie van Thousandtravelmiles doen goederen in brede zin.

Nieuwsbrief. Indien je je voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door jou verstrekte gegevens om u op basis van uw toestemming, conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG, regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen. Je kan je te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door contact op te nemen met onze klantenservice of via een link in de footer van de nieuwsbrief.

Service-, communicatie-, marketing- en personalisatiedoeleinden. Voor het verlenen van klantenservice, het doen van (eventuele gepersonaliseerde) aanbiedingen en / of het verstrekken en delen van informatie over activiteiten van Thousandtravelmiles.

Kwaliteits- en beheerdoeleinden. Om de kwaliteit van de diensten, producten, processen en systemen te bewaken en te verbeteren, om het management te informeren en om interne reviews uit te voeren.

Wet- en regelgeving. Voor identificatie, om fraude tegen te gaan, om audits uit te voeren, om de veiligheid binnen het bedrijf te borgen en om te voldoen aan wet- en regelgeving.

Op welke grondslag baseert Thousandtravelmiles de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verwerking van persoonsgegevens is alleen rechtmatig als deze is gebaseerd op een wettelijke grondslag. Thousandtravelmiles baseert zich op drie van deze grondslagen. Onze verwerkingsactiviteiten vinden plaats ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst en / of een gerechtvaardigd belang van Thousandtravelmiles, of jouw gegeven toestemming.

Uitvoering van een contract. We gebruiken jouw persoonsgegevens om de nodige stappen uit te voeren voordat we een overeenkomst aangaan en om de overeenkomst die we samen met je zijn aangegaan uit te voeren.

Gerechtvaardigd belang. We gebruiken jouw persoonsgegevens ook voor de gerechtvaardigde belangen van Thousandtravelmiles. Onder de volgende kop kun je meer lezen over de gerechtvaardigde belangen van Thousandtravelmiles.

Gegeven toestemming. Met je gegeven toestemming mogen wij je persoonsgegevens gebruiken voor bepaalde marketingdoeleinden en / of om ons te ondersteunen bij marktonderzoek. Je kunt je gegeven toestemming altijd weer intrekken. Onder ‘Kan ik mijn gegeven toestemming later intrekken?’ lees je hoe je dat doet.

Welk gerechtvaardigd belang van Thousandtravelmiles maakt dat de verwerking van mijn persoonsgegevens rechtmatig maakt?

Voor Thousandtravelmiles is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk om een duurzame relatie met haar klanten op te bouwen en te onderhouden, om onze producten, diensten en processen te bewaken en te verbeteren en om redelijke bedrijfsbelangen te beschermen. Bijvoorbeeld om onze klanten te informeren over nieuwe producten, diensten en activiteiten, om consumenten te vragen ons feedback te geven over onze producten, om beveiligingsincidenten en misbruik van onze applicaties te voorkomen of om de belangen van Thousandtravelmiles te beschermen in (mogelijke) gerechtelijke procedures.

Indien mogelijk zullen we de zogenaamde ‘opt-out regeling’ gebruiken en op onze communicatie toepassen. Zo kan je ons gemakkelijk laten weten wanneer je geen communicatie meer wenst te ontvangen van Thousandtravelmiles. Je kunt natuurlijk ook altijd direct contact met ons opnemen. Ga naar contact pagina.

Aan wie verstrekt Thousandtravelmiles mijn persoonsgegevens?

Thousandtravelmiles kan je persoonsgegevens aan derden verstrekken in overeenstemming met dit privacybeleid en voor zover wettelijk toegestaan. Zonder je uitdrukkelijke toestemming verstrekt Thousandtravelmiles je persoonsgegevens niet aan derden voor marketingdoeleinden.

Je persoonsgegevens kunnen worden ontvangen door de volgende ontvangers:

Groepsmaatschappijen. We kunnen persoonsgegevens delen met onze groepsmaatschappijen om gezamenlijk inhoud en producten en / of diensten aan te bieden (zoals registratie en klantenondersteuning), de ontwikkeling van nieuwe producten, websites, applicaties, diensten, tools en communicatie, en om , mogelijke illegale activiteiten, inbreuken op ons beleid, fraude en / of inbreuken op onze gegevensbeveiliging opsporen en onderzoeken.

Autoriteiten. Zoals toezichthouders, de belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties. We kunnen je persoonlijke gegevens verstrekken:

– Om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel; of

– Als dit nodig is om criminele handelingen te voorkomen, op te sporen of te vervolgen; of

– Als dit nodig is om ons beleid af te dwingen of om de rechten en vrijheden van anderen te beschermen.

Zakelijke dienstverleners. Voor het leveren van onze diensten maken wij gebruik van derde partijen. Bijvoorbeeld, een transportbedrijf dat door Thousandtravelmiles wordt verzocht om het product dat je hebt gekocht te leveren, of een online betalingsprovider die door Thousandtravelmiles wordt verzocht om online betalingen af te handelen. Daarnaast schakelen we ook derde partijen in zoals analysebedrijven, reclamebureaus en social media platforms om de gegevens over websitegebruik te analyseren, om mogelijke personalisatie van de website en communicatie uit te voeren en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties.

Overige. Elke derde aan wie wij – met jouw gegeven toestemming – persoonsgegevens verstrekken (bijvoorbeeld in het kader van een samenwerking) en / of aan wie Thousandtravelmiles nu of in de toekomst samenwerkt als gevolg van een herstructurering, fusie of overname.

Voor zover deze derden gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker voor Thousandtravelmiles. Thousandtravelmiles heeft de nodige maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden gebruikt.

Hoe beschermen wij persoonsgegevens?

We hebben zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en ongeoorloofde toegang. We verbeteren voortdurend onze beveiligingsmaatregelen in geval van technologische vooruitgang en ontwikkelingen. Ook raden wij je aan om je eigen wachtwoorden en veel gebruikte elektronische gegevensdragers goed en correct te beveiligen.

Worden jouw persoonsgegevens overgedragen buiten de EU?

Indien nodig worden uw persoonsgegevens overgedragen en / of verwerkt buiten de Europese Unie. Thousandtravelmiles heeft alle nodige maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de overdrachten alleen plaatsvinden binnen de door de wet gestelde grenzen.

Alle Europese landen zijn gebonden aan dezelfde set wettelijke regels. Deze set moet een consistent beschermingsniveau waarborgen bij het verwerken van persoonsgegevens binnen de Europese Unie.

Het is Thousandtravelmiles toegestaan om persoonsgegevens (rechtmatig) over te dragen aan landen op basis van een zogenaamd ‘adequaatheidsbesluit’. Een adequaatheidsbesluit is een besluit van de Europese Commissie die beslist dat het land in kwestie zorgt voor een passend beschermingsniveau met betrekking tot persoonsgegevens.

De (rechtmatige) overdracht van persoonsgegevens naar andere landen zal alleen plaatsvinden nadat passende waarborgen zijn geboden door Thousandtravelmiles.

Hoe lang bewaart Thousandtravelmiles persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden verwijderd en / of geanonimiseerd wanneer je persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens worden verwerkt. Daarnaast kunnen we je verzekeren dat Thousandtravelmiles uw persoonsgegevens niet langer zal bewaren dan wettelijk is toegestaan.

Hoe kan je persoonlijke gegevens beheren?

Je hebt het recht op inzage, rectificatie en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Daarnaast heb je ook het recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Hieronder lees je waar en hoe u zich op al die rechten kunt beroepen.

Indien je een eigen account hebt bij Thousandtravelmiles heb je toegang tot een deel van de persoonsgegevens die door ons worden geregistreerd. Je kunt deze persoonsgegevens op elk gewenst moment corrigeren of verwijderen.

Indien je geen gepersonaliseerde marketing wenst te ontvangen, kun je contact met ons opnemen om dit kenbaar te maken. Ga naar contact pagina.

Indien je nog geen account hebt en toch gebruik wilt maken van je recht op inzage, rectificatie en / of wissing van persoonsgegevens, kunt je contact met ons opnemen.

Om een beroep te doen op je recht op beperking van de verwerking en / of op bezwaar tegen de verwerking en op uw recht op gegevensoverdraagbaarheid, kan je contact met ons opnemen. Ga hiervoor naar de contact pagina.

Houd er rekening mee dat Thousandtravelmiles om aanvullende informatie kan vragen om je identiteit te verifiëren.

Kan ik mijn gegeven toestemming intrekken?

Je kan gegeven toestemming ten alle tijden terugtrekken. Houd er rekening mee dat intrekking geen terugwerkende kracht heeft en dat het intrekken van je toestemming alleen mogelijk is als je eerst toestemming hebt gegeven.

Je kunt contact met ons opnemen om je intrekking van toestemming kenbaar te maken.

Kan ik een klacht indienen?

Je kan een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer je een klacht hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens door Thousandtravelmiles. Bijvoorbeeld als je van mening bent dat Thousandtravelmiles je persoonsgegevens niet zorgvuldig gebruikt, of omdat je ons een verzoek tot inzage of rectificatie van uw persoonsgegevens hebt gestuurd en niet tevreden bent met ons antwoord.

Je kan je klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Ben ik verplicht om mijn persoonsgegevens te verstrekken en wat zijn de gevolgen als ik dat niet doe?

In sommige gevallen is het verstrekken van uw persoonsgegevens noodzakelijk voor Thousandtravelmiles. Bijvoorbeeld om een overeenkomst met je aan te gaan of om een dienst te verlenen of om een account aan te maken. Informatievelden die niet zijn gemarkeerd met een *, zijn vragen om persoonsgegevens waarvan de verstrekking niet nodig is.

Wanneer het verstrekken van je persoonsgegevens voor ons noodzakelijk is, zullen wij je daarop wijzen door middel van een *. Indien je besluit de opgevraagde persoonsgegevens niet te verstrekken, kunnen wij de overeenkomst niet aangaan of de betreffende dienst verlenen. Door persoonsgegevens te verstrekken die worden opgevraagd in informatievelden die niet zijn gemarkeerd met een *, geef je toestemming om deze gegevens te verwerken.

Gebruikt Thousandtravelmiles profileringstechnieken?

Wij benaderen je graag op een persoonlijke en relevante manier. Om dat mogelijk te maken bundelen, combineren en analyseren we persoonsgegevens, zodat we de meest relevante doelgroepen en segmenten, content, advertenties, informatie, momenten en kanalen kunnen bepalen en de contactverzoeken kunnen beperken.

Voor onze profileringsdoeleinden kunnen de volgende persoonsgegevens, in afwisselende combinaties, worden gecombineerd, geanalyseerd of gesegmenteerd:

– Demografische gegevens: het betreft hier geen persoonsgegevens, maar bijvoorbeeld gegevens op plaatsniveau. Wanneer demografische gegevens naar een individu worden gebundeld, kunnen de gegevens persoonlijke gegevens worden.

– Transactiegegevens: persoonsgegevens die het resultaat zijn van een transactie tussen Thousandtravelmiles en jou.

– Interactiegegevens: persoonsgegevens die voortvloeien uit correspondentie tussen Thousandtravelmiles en jou. Bijvoorbeeld de producten die je bestelt of registreert, de serviceverzoeken die je aanmaakt, welke soort browser je gebruikt, wat voor apparaat je hebt en andere cookie-identificatoren. Offline interacties zijn ook inbegrepen.

– Gedragsgegevens: persoonsgegevens over je gedrag die Thousandtravelmiles verwerkt, zoals je voorkeuren, reviews, wensen en behoeften. Deze gegevens kunnen wij verzamelen door bijvoorbeeld je surfgedrag op onze website of uw koppeling met een social media-account te volgen. Alleen met je toestemming verzamelen en verwerken wij informatie met behulp van tracking cookies.

Indien je geen gepersonaliseerde marketing wenst te ontvangen, kan je contact met ons opnemen om dit kenbaar te maken.

Wanneer is dit privacybeleid voor het laatst gewijzigd?

Dit privacybeleid is versie 1.0. Het is van toepassing sinds 06 mei 2022.

Contact informatie

Thousandtravelmiles
1406RW Bussum
The Netherlands

Email: info@thousandtravelmiles.nl